Kull B

INT NORD FIN UCH NV-01 Grissebasse Active Lad - NS UCH NV 00-01-02 Cool - Dog's Ally Surprise

Color white, born 28/08-01

Om Kull B - Bilder av Kull B